TỔNG MẶT BẰNG DỰ ÁN

N02
N04
N05

08 căn hộ/1 mặt sàn | 03 thang máy

Chỉ từ 78,47 m2 - 2PN+1 | Chỉ từ 100,15 m2 - 3PN | Chỉ từ 177,86 m2 - 4PN

09 căn hộ/1 mặt sàn | 03 thang máy
90% căn hộ là căn góc thoáng
100% căn hộ có ban công dài, thoáng
90% căn hộ có logia phụ
để máy giặt và phơi đồ
100% căn hộ phòng ngủ ánh sáng tự nhiên

N04-01

Diện tích thông thủy

100,15-101,41m²

N04-02

Diện tích thông thủy

78,47-80,41m²

N04-03

Diện tích thông thủy

78,47-80,39m²

N04-04

Diện tích thông thủy

111,09-113,20m²

N04-05

Diện tích thông thủy

177,86m² - 179,65m²

N04-06

Diện tích thông thủy

  78,47-80,39m²

N04-07

Diện tích thông thủy

78,47-80,40m²

N04-08

Diện tích thông thủy

100,15-101,41m²

Diện tích 78m2 tối ưu được 2PN + 1 phòng đa năng
Tất cả đều là căn góc thoáng, diện tích đa dạng, chiều cao thông thủy 2,65 – 2,75m
Sở hữu lô gia chính dài thoáng cùng phòng ngủ đón sáng tự nhiên
Khu vực lô gia phụ bố trí hợp lý, tối đa công năng sử dụng

Chỉ từ 59,48 m2 - 1PN+1, chỉ từ 78,47m2 - 2PN+1
Các căn 3PN đều nằm ở góc cực thoáng,
diện tích hợp lý, không quá rộng
Các căn hộ đều vuông vắn,
đảm bảo yếu tố phong thuỷ
Các khu vực công năng trong căn hộ bố trí
hợp lý, thông thoáng, không góc chết
Giao thông trong căn hộ bố trí
thông minh, thuận lợi

CĂN N04-01; N04-08

Diện tích thông thủy: 100,15 - 101,41m2

CĂN N04-02; N04-03; N04-06; N04-07

Diện tích thông thủy: 78,47-80,41m2

CĂN N04-05

Diện tích thông thủy: 177,86-179,65m2

CĂN N04-04

Diện tích thông thủy: 111,09-113,2m2

N04-01

Diện tích thông thủy:
100,15m² - 101,41m²

Căn hộ 3PN

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N04-02

Diện tích thông thủy:
78,47m²-80,41m²

Căn hộ 2PN+1

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N04-03

Diện tích thông thủy:
78,47m²-80,39m²

Căn hộ 2PN+1

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N04-04

Diện tích thông thủy:
111,09m²-113,20m²

Căn hộ 3PN

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N04-05

Diện tích thông thủy:
177,86m²- 179,65m²

Căn hộ 4PN

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N04-06

Diện tích thông thủy:
78,47m²-80,39m²

Căn hộ 2PN+1

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N04-07

Diện tích thông thủy:
78,47m²-80,40m²

Căn hộ 2PN+1

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N04-08

Diện tích thông thủy:
100,15m²-101,41m²

Căn hộ 3PN

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.