TỔNG MẶT BẰNG DỰ ÁN

N02
N04
N05
09 căn hộ/1 mặt sàn | 03 thang máy
90% căn hộ là căn góc thoáng | 100% căn hộ có ban công dài, thoáng | 90% căn hộ có logia phụ để máy giặt và phơi đồ
100% căn hộ phòng ngủ ánh sáng tự nhiên
09 căn hộ/1 mặt sàn | 03 thang máy
90% căn hộ là căn góc thoáng
100% căn hộ có ban công dài, thoáng
90% căn hộ có logia phụ
để máy giặt và phơi đồ
100% căn hộ phòng ngủ ánh sáng tự nhiên

N02-01

Diện tích thông thủy

100,15-101,41m²

N02-02

Diện tích thông thủy

78,47-80,41m²

 

N02-03

Diện tích thông thủy

78,47-80,39m²

N02-04

Diện tích thông thủy

111,09m² - 113,20m²

N02-06

Diện tích thông thủy

111,09-113,20m²

N02-07

Diện tích thông thủy

  78,47-80,39m²

N02-08

Diện tích thông thủy

78,47-80,40m²

N02-09

Diện tích thông thủy

100,15-101,41m²

N02-05

Diện tích thông thủy

59,48-60,47m²

Chỉ từ 59,48 m2 - 1PN+1, chỉ từ 78,47m2 - 2PN+1
Các căn 3PN đều nằm ở góc cực thoáng, diện tích hợp lý, không quá rộng
Các căn hộ đều vuông vắn, đảm bảo yếu tố phong thuỷ
Các khu vực công năng trong căn hộ bố trí hợp lý, thông thoáng, không góc chết
Giao thông trong căn hộ bố trí thông minh, thuận lợi
Chỉ từ 59,48 m2 - 1PN+1, chỉ từ 78,47m2 - 2PN+1
Các căn 3PN đều nằm ở góc cực thoáng,
diện tích hợp lý, không quá rộng
Các căn hộ đều vuông vắn,
đảm bảo yếu tố phong thuỷ
Các khu vực công năng trong căn hộ bố trí
hợp lý, thông thoáng, không góc chết
Giao thông trong căn hộ bố trí
thông minh, thuận lợi

CĂN N02 -02; N02-03; N02-07; N02-08

Diện tích thông thủy: 78,47 - 80,41m2

CĂN N02-01; N02-09

Diện tích thông thủy: 100,15-101,41m2

CĂN N02-04; N02-06

Diện tích thông thủy: 111,09-113,20m2

CĂN N02-05

Diện tích thông thủy: 59,48-60,47m2

N02-01

Diện tích thông thủy:
100,15m² - 101,41m²

Căn hộ 3PN

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N02-02

Diện tích thông thủy:
78,47m² - 80,41m²

Căn hộ 2PN+1

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N02-03

Diện tích thông thủy:
78,47m² - 80,39m²

Căn hộ 2PN+1

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N02-04

Diện tích thông thủy:
111,09m² - 113,20m²

Căn hộ 3PN

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N02-05

Diện tích thông thủy:
59,48m² - 60,47m²

Căn hộ 1PN+1

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N02-06

Diện tích thông thủy:
111,09m² - 113,20m²

Căn hộ 3PN

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N02-07

Diện tích thông thủy:
78,47m² - 80,39m²

Căn hộ 2PN+1

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N02-08

Diện tích thông thủy:
78,47m² - 80,40m²

Căn hộ 2PN+1

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

N02-09

Diện tích thông thủy:
100,15m² - 101,41m2

Căn hộ 3PN

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.